Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Steenbakker Automotive kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Steenbakker Automotive, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Steenbakker Automotive verstrekt. Steenbakker Automotive kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDEREN EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@steenbakkerautomotive.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM STEENBAKKER AUTOMOTIVE GEGEVENS NODIG HEEFT
Steenbakker Automotive verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Verder gebruiken wij de gegevens voor de afhandeling van betalingen, te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten en om diensten bij u af te leveren.

Verder analyseren wij gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Wij volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. Ook verwerken wij persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarnaast kan Steenbakker Automotive uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG STEENBAKKER AUTOMOTIVE GEGEVENS BEWAART
Steenbakker Automotive bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Steenbakker Automotive verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven  verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekten wij uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Steenbakker Automotive worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Steenbakker Automotive gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en alleen aan derden verstrekt met uw toestemming.

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

GOOGLE ANALYTICS
Steenbakker Automotive maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Steenbakker Automotive te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Steenbakker Automotive heeft hier geen invloed op.
Steenbakker Automotive heeft Google geen toestemming gegeven om via Steenbakker Automotive verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Steenbakker Automotive heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Steenbakker Automotive heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd waardoor het IP-adres geanonimiseerd is. Het delen van gegevens door Google is door Steenbakker Automotive uitgezet. Steenbakker Automotive maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

FACEBOOK
Wij maken gebruik van Facebook Pixel om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en om gericht content en advertenties te kunnen aanbieden. Dit gebeurt alleen met uw toestemming waarover wij u informeren tijdens uw bezoek aan onze website.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Facebook voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Facebook hier aan.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@steenbakkerautomotive.nl. Steenbakker Automotive zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Steenbakker Automotive neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Steenbakker Automotive maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Steenbakker Automotive verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Steenbakker Automotive op via info@steenbakkerautomotive.nl.

www.steenbakkerautomotive.nl is een website van Steenbakker Automotive en is als volgt te bereiken:
Postadres:
Boudewijn Büchlaan 1
4462 GC Goes
Telefoon: 06-42210810
E-mailadres: info@steenbakkerautomotive.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 66494141