taxatie van uwvoertuig

expertise enschadeonderzoek

    • Wij maken door de verzekeraars erkende taxatierapporten voor uw voertuig
    • Wij komen bij u op locatie, op een moment dat het u schikt
    • Wij zijn onafhankelijk, objectief, betrouwbaar en integer
    • Wij maken heldere en oplossingsgerichte expertiserapporten

taxatie

Vaak vraagt de verzekeringmaatschappij om een taxatierapport. Dit rapport moet zijn opgemaakt door een erkend taxateur. Steenbakker Automotive heeft deze erkenning en is erkend door de FEHAC, ingeschreven in het register van VRT (vereniging register taxateurs) en RETM (register taxateurs motorvoertuigen).

In het taxatierapport staan alle kenmerken van het voertuig, bijzonderheden en de vervangingswaarde. Wij als erkend voertuig taxateur taxeren uw auto conform de bepalingen in de wet (artikel 7:960BW).

meer informatie

expertise

Wanneer er onduidelijkheid is over de oorzaak van een technisch falen van een voertuig, zijn wij als beëdigd registerexpert in te zetten voor het uitvoeren van een technische expertise.

In het geval van geschillen op het Automotive vlak ben ik inzetbaar voor een objectieve benadering en een oplossingsgerichte rapportage. Ook beschikbaar voor gerechtsdeskundigheid en arbitrage.

meer informatie

onafhankelijk en objectief

Walter Steenbakker
Boudewijn Büchlaan 1
4481 DV Goes
Tel. 06-42210810
Email info@steenbakkerautomotive.nl